Talsma - Werkzaamheden
Talsma - Werkzaamheden
Talsma - Werkzaamheden
Talsma - Werkzaamheden
Talsma - Werkzaamheden
Talsma - Werkzaamheden
Talsma - Werkzaamheden
Talsma - Werkzaamheden

Werkzaamheden

Verbouw, nieuwbouw, onderhoud en renovatie:

 • Alle voorkomende bouwkundige werkzaamheden;
 • Inhuur derden

Bouwbegeleiding:

 • Aanvraag omgevingsvergunning
 • Ondersteuning architectenbureaus en tekenbureaus
 • Aanvraag bestemmingsplanwijziging
 • Esthetisch toezicht tijdens uitvoering
 • Begeleiding bij keuze aannemer
 • Begeleiding tijdens oplevering

Bouwkundig ontwerp- en tekenwerk:

 • Schets- en ontwerptekeningen
 • Voorlopige en definitieve digitale ontwerpen
 • Tekenwerk t.b.v. omgevingsvergunning
 • Bestektekeningen
 • Werktekeningen
 • Revisietekeningen
 • Digitaliseren analoge tekeningen
 • Inmeten en digitaliseren bestaande panden
 • Verzorgen EPC, daglicht, ventilatieberekeningen
 • Verzorgen statische berekeningen

Ik bin in kundige en betroubere oannimmer mei in protte ûnderfining.